Niepokojące zachowania nastolatków: przewodnik dla rodziców

Psycholog Gdynia

Niepokojące zachowania nastolatków: przewodnik dla rodziców

Co każdy rodzic wiedzieć powinien.

Istota okresu dojrzewania – najważniejsze aspekty

Okres dojrzewania to niezwykle dynamiczny i złożony etap w życiu młodego człowieka, charakteryzujący się wieloma zmianami fizycznymi, emocjonalnymi i społecznymi. To czas, kiedy nastolatki poszukują swojej tożsamości, kształtują wartości i przekonania oraz rozwijają umiejętności interpersonalne. W związku z tym, mogą pojawić się różnorodne zachowania, które są normalną częścią tego procesu. Niemniej jednak, niektóre z tych zachowań mogą budzić niepokój i wymagać szczególnej uwagi rodziców.

Zmiany fizyczne i hormonalne

Podczas dojrzewania następują intensywne zmiany fizyczne, spowodowane przede wszystkim wzrostem poziomu hormonów. Ciało zmienia się, co może być źródłem niepewności i kompleksów. Dziewczęta mogą zacząć miesiączkować, a chłopcy zauważają zmiany w tonacji głosu i rozwój muskulatury. Te zmiany mogą prowadzić do wzrostu wrażliwości na własny wygląd i zwiększonego zainteresowania akceptacją rówieśników.

Rozwój emocjonalny

Okres dojrzewania to również czas intensywnych przeżyć emocjonalnych. Nastolatki mogą doświadczać skrajnych emocji, od euforii po głęboki smutek, co jest związane z procesem kształtowania się tożsamości i autonomii. Mogą także wystąpić zmiany w relacjach rodzinnych, gdzie dzieci zaczynają odczuwać potrzebę większej niezależności, co niejednokrotnie prowadzi do konfliktów z rodzicami.

Zmiany społeczne

Nastolatki zaczynają tworzyć głębsze relacje z rówieśnikami, co często staje się ważniejsze niż relacje rodzinne. Poszukiwanie akceptacji w grupie rówieśniczej może prowadzić do presji na dostosowanie się do jej norm i wartości, co nie zawsze jest korzystne. To również czas pierwszych miłości, które mogą być źródłem zarówno szczęścia, jak i rozczarowań.

Na co narażone są nasze dojrzewające dzieci?

Nastolatki są narażone na wiele wyzwań i zagrożeń, które mogą wpłynąć na ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Presja rówieśnicza, stres szkolny, problemy związane z samooceną oraz wpływ mediów społecznościowych mogą prowadzić do zachowań ryzykownych, takich jak używanie substancji psychoaktywnych, niebezpieczne eksperymentowanie seksualne czy wchodzenie w toksyczne relacje. Te czynniki mogą dodatkowo nasilać uczucia lęku, frustracji i samotności.

Presja rówieśnicza

Presja ze strony rówieśników może być ogromnym obciążeniem dla nastolatków. Chęć przynależności do grupy może prowadzić do podejmowania ryzykownych zachowań, takich jak picie alkoholu, palenie papierosów czy zażywanie narkotyków. Nastolatki mogą również czuć się zmuszone do zachowań, które są sprzeczne z ich wartościami, aby nie zostać wykluczonymi z grupy.

Stres szkolny

Szkoła jest jednym z głównych źródeł stresu dla młodych ludzi. Oczekiwania dotyczące wyników w nauce, egzaminy oraz presja, aby sprostać oczekiwaniom rodziców i nauczycieli, mogą prowadzić do chronicznego stresu i lęku. Niezdolność do radzenia sobie z tym stresem może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak bezsenność, bóle głowy i problemy z koncentracją.

Samoocena i wizerunek ciała

Okres dojrzewania to czas, kiedy nastolatki zaczynają intensywnie myśleć o swoim wyglądzie i wizerunku. Wpływ mediów społecznościowych, gdzie promowany jest często nierealistyczny obraz idealnego ciała, może prowadzić do problemów z samooceną i zaburzeń odżywiania. Nastolatki mogą czuć ogromną presję, aby wyglądać w określony sposób, co może prowadzić do niezdrowych praktyk, takich jak restrykcyjne diety czy nadmierne ćwiczenia.

Problemy emocjonalne

Emocje nastolatków są często bardzo intensywne. Mogą doświadczać nagłych zmian nastroju, uczucia beznadziei, a także mieć trudności w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Bez odpowiedniego wsparcia emocjonalnego, mogą rozwijać się poważne problemy zdrowia psychicznego, takie jak depresja czy zaburzenia lękowe.

Depresja u nastolatków – przyczyny i objawy

Depresja wśród nastolatków jest coraz bardziej powszechnym problemem. Jej przyczyny mogą być różnorodne i obejmują zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Często jest wynikiem chronicznego stresu, trudności w relacjach interpersonalnych, traumatycznych doświadczeń oraz braku wsparcia emocjonalnego. Objawy depresji u nastolatków mogą obejmować:

 • Utrata zainteresowań i pasji, które wcześniej sprawiały przyjemność
 • Wycofanie się z życia społecznego, izolacja od rodziny i przyjaciół
 • Zmiany w apetycie i nawykach snu
 • Stałe uczucie smutku, przygnębienia lub drażliwości
 • Problemy z koncentracją i obniżenie wyników w nauce
 • Myśli samobójcze lub samookaleczenia

Czynniki ryzyka

Warto zwrócić uwagę na różnorodne czynniki ryzyka, które mogą przyczynić się do rozwoju depresji u nastolatków. Należą do nich między innymi historia depresji w rodzinie, przemoc w szkole lub w domu, trudne relacje z rówieśnikami, a także chroniczny stres związany z oczekiwaniami społecznymi i szkolnymi. Często na depresję bardziej narażone są osoby, które doświadczyły traumy, takie jak przemoc fizyczna, emocjonalna czy seksualna.

Znaczenie wczesnego wykrywania i interwencji

Wczesne wykrycie objawów depresji i podjęcie odpowiednich działań jest kluczowe dla skutecznego leczenia. Nieleczona depresja może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak długotrwałe problemy emocjonalne, trudności w relacjach interpersonalnych, a w skrajnych przypadkach nawet do prób samobójczych. Dlatego ważne jest, aby rodzice, nauczyciele i opiekunowie byli świadomi objawów depresji i wiedzieli, jak reagować na niepokojące sygnały.

Co powinno zaniepokoić rodziców w zachowaniu nastolatka?

Rodzice powinni być czujni na zmiany w zachowaniu swoich dzieci, które mogą wskazywać na problemy emocjonalne lub psychiczne. Oto kilka sygnałów ostrzegawczych:

 • Nagła zmiana w zachowaniu: Gwałtowna zmiana w nastroju, agresywne zachowania, buntowniczość, kłamstwa czy problemy z prawem.
 • Izolacja społeczna: Unikanie kontaktu z rówieśnikami i rodziną, spędzanie dużej ilości czasu w samotności.
 • Spadek wyników w nauce: Znaczące pogorszenie wyników szkolnych, brak motywacji do nauki, absencje.
 • Zmiany fizyczne: Drastyczna utrata lub przyrost wagi, zaniedbywanie higieny osobistej.
 • Symptomy depresji: Wymienione wcześniej objawy depresji, które utrzymują się przez dłuższy czas.
 • Zachowania autodestrukcyjne: Samookaleczanie, ryzykowne zachowania, nadużywanie substancji.

Zachowania agresywne

Jednym z sygnałów ostrzegawczych mogą być nagłe zmiany w zachowaniu, w tym agresja i wybuchy złości. Jeśli nastolatek zaczyna reagować na codzienne sytuacje z nadmierną agresją lub staje się buntowniczy w sposób, który jest nieproporcjonalny do okoliczności, może to wskazywać na głębsze problemy emocjonalne.

Problemy z samooceną i autoagresja

Nastolatki, które mają niską samoocenę, mogą sięgać po różne formy autoagresji jako sposób radzenia sobie z bólem emocjonalnym. To może obejmować samookaleczenia, takie jak cięcie się, czy inne formy samouszkodzeń. Takie zachowania są wyraźnym sygnałem, że dziecko potrzebuje pomocy i wsparcia.

Zmiany w apetycie i wadze

Nagłe zmiany w apetycie i masie ciała również mogą być sygnałem, że coś jest nie tak. Zarówno drastyczna utrata wagi, jak i jej szybki przyrost mogą wskazywać na zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja czy bulimia, które często są związane z głębszymi problemami emocjonalnymi.

Jak rozmawiać z nastolatkiem?

Rozmowa z nastolatkiem może być wyzwaniem, ale jest kluczowa dla jego zdrowia emocjonalnego. Oto kilka wskazówek, jak efektywnie komunikować się z dojrzewającym dzieckiem:

 • Słuchaj uważnie: Pozwól nastolatkowi mówić bez przerywania i oceniania. Pokaż, że jesteś zainteresowany jego uczuciami i myślami.
 • Bądź empatyczny: Staraj się zrozumieć perspektywę swojego dziecka. Unikaj krytyki i wyśmiewania jego problemów.
 • Dawaj wsparcie: Zapewnij dziecko, że jesteś dla niego wsparciem i że może na ciebie liczyć. Pokaż, że jego uczucia są ważne.
 • Unikaj moralizowania: Zamiast narzucać swoje poglądy, staraj się prowadzić rozmowę w sposób otwarty i wspierający.
 • Zachęcaj do wyrażania emocji: Pomóż nastolatkowi nazwać i zrozumieć swoje uczucia. Zachęcaj do szukania pomocy, jeśli to konieczne.

Budowanie zaufania

Aby rozmowa była skuteczna, kluczowe jest budowanie zaufania. Staraj się stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której dziecko będzie czuło się swobodnie dzielić swoimi uczuciami i obawami. Unikaj oceniania i krytyki, które mogą sprawić, że nastolatek zamknie się w sobie.

Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie to umiejętność, która polega na pełnym skupieniu się na rozmówcy. Oznacza to, że podczas rozmowy z nastolatkiem nie przerywaj, nie oceniaj i nie dawaj rad, chyba że zostaniesz o to poproszony. Pokaż, że jesteś w pełni obecny i zainteresowany tym, co dziecko ma do powiedzenia.

Otwarta komunikacja

Zachęcaj nastolatka do otwartej komunikacji, wyrażania swoich uczuć i myśli. Pamiętaj, że rozmowa powinna być dwustronna – dziel się również swoimi przemyśleniami i uczuciami, aby pokazać, że to naturalne i zdrowe.

Edukacja na temat zdrowia psychicznego

Rozmowy na temat zdrowia psychicznego mogą być trudne, ale są niezwykle ważne. Wyjaśnij, że problemy emocjonalne są czymś, z czym wielu ludzi się zmaga, i że szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości. Zapewnij dziecko, że istnieje wiele form wsparcia, w tym terapia, wsparcie rówieśnicze i profesjonalna pomoc medyczna.

Profesjonalna pomoc

Jeśli zauważysz poważne objawy depresji, samookaleczeń lub inne niepokojące zachowania, nie wahaj się szukać profesjonalnej pomocy. Skontaktuj się z psychologiem, terapeutą lub lekarzem, aby uzyskać odpowiednie wsparcie dla swojego dziecka. Wczesna interwencja może znacząco poprawić rokowania i pomóc nastolatkowi wrócić do zdrowia.

Rozumienie i wsparcie rodziców są kluczowe w procesie dojrzewania. Bądźcie czujni na zmiany w zachowaniu swoich dzieci i nie bójcie się szukać profesjonalnej pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba. To może być decydujący krok w kierunku zdrowia i szczęścia waszych nastolatków.

 

 

Jeżeli czujesz, że Twoje dziecko potrzebuje profesjonalnej pomocy –  Umów wizytę