FAQ – Pytania

FAQ czyli Najczęściej Zadawane Pytania

Poniższa sekcja prezentuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych usług. Staramy się przekazać jasne i klarowne odpowiedzi, które rozwieją wszelkie wątpliwości, tak aby korzystanie z naszych usług było przejrzyste i komfortowe.

Czy oferujecie usługi w ramach NFZ?

Jesteśmy placówką prywatną i nie posiadamy kontraktu z NFZ, co oznacza, że wszystkie nasze usługi są płatne.

Jakie są lokalizacje Waszych gabinetów?

Oferujemy usługi w trzech lokalizacjach:

  1. Gdynia, ul. Świętojańska 23/16B,

Szczegóły lokalizacji znajdziesz na podstronie dotyczącej gabinetów w Gdyni.

2. Słupsk, ul. Nad Śluzami 33/7,

Gabinet w Słupsku został opisany na tej podstronie.

3. Nowy Dwór Gdański, ul. plac Wolności 22 / 31,

Szczegóły lokalizacji znajdziesz na podstronie dotyczącej gabinetu w Nowym Dworze Gdańskim.

W celu umówienia wizyty w którymkolwiek z powyższych gabinetów należy korzystać z numeru telefony 793 610 610 lub podstrony umów wizytę.

Czy oferujecie sesje on-line?

Tak, możliwe jest skorzystanie z sesji on-line. Po szczegóły zapraszamy do sekcji umów wizytę.

Jakie są dostępne metody płatności?

Każdą wizytę można opłacić jednym z trzech sposobów:

  • gotówką w gabinecie,
  • kartą/BLIKiem w gabinecie,
  • przelewem z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem.

Dla wizyt on-line możliwa jest wyłącznie płatność przelewem.

Jak zapisać się na wizytę?

Umówić wizytę można na kilka sposobów:

Jak wygląda pierwsze spotkanie z dzieckiem (osobą niepełnoletnią)?

Pierwsze spotkanie zawsze odbywa się z rodzicami/opiekunami prawnymi, dopiero kolejne spotkanie jest z dzieckiem.
W przypadku nieuregulowanej prawnie opieki nad dzieckiem, wymagamy zawsze zgody obojga rodziców lub ich obecności na pierwszym spotkaniu.

Prowadzenie działań psychologicznych i/lub terapeutycznych u dziecka powyżej 16 roku życia wymaga również jego pisemnej zgody.

Czy psychologów/psychoterapeutów obowiązuje tajemnica zawodowa?

Oczywiście!

Jej szczegóły opisują poszczególne dokumenty prawne:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w szczególności zapisy zawarte w art. 30 (przyrodzona i niezbywalna godność człowieka), 31 (ochrona prawna wolności człowieka), 47 (prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym) i 51 (prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących swojej osoby);
  2. Ustawa o zawodzie psychologa zawiera w art. 14 obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej oraz wyjątki od jej zachowania. Wyjątkiem jest m.in. poważnie zagrożone zdrowie, życie klienta lub innych osób;
  3. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego  – przepisy regulujące tajemnicę zawodową i zwolnienia z jej zachowania zawarte są również w art. 50 ustawy z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1878);
  4. W sytuacji niewyczerpującego uregulowania zasad dotyczących tajemnicy zawodowej w aktach normatywnych, istotne znaczenie mają ustalane przez daną grupę zawodową standardy zachowań etycznych. Takim pozaprawnym źródłem zasad postępowania jest Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1991 r.

Tajemnica zawodowa jest jedną z immanentnych cech zawodów zaufania publicznego, a jej podstawowym zadaniem w przypadku szeroko pojętych zawodów medycznych związanych z ochroną zdrowia psychicznego jest przeprowadzenie nieskrępowanego procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

Czy psycholog/psychoterapeuta może mi wystawić receptę lub zwolnienie lekarskie?

Nie, psycholog/psychoterapeuta nie wystawia recept ani zwolnień lekarskich. Należy to do kompetencji lekarza, w przypadku tematu zdrowia psychicznego – lekarza psychiatry.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je mailowo a udzielimy odpowiedzi tak szybko jak to możliwe.

info@empathyhouse.pl