Zespół

NASZ ZESPÓŁ

GDYNIA

Empathy House

Patrycja Ryciak

Psycholog, seksuolog, psychotraumatolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Jestem absolwentką studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam szkolenie z zakresu psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu z psychoterapii w Instytucie Poznawczym – Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, które doświadczają obniżonego nastroju, stanów lękowych, zaburzeń psychosomatycznych, niskiego poczucia własnej wartości, problemów natury seksualnej, mierzą się z kryzysami życiowymi, trudnościami w relacjach, potrzebują zmian w swoim życiu.

Empathy House

Beata Miłaszewicz

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutką pracującą w nurcie systemowym z elementami terapii narracyjnej. Pracuję również w oparciu o Terapię Schematów.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych z Diagnozy Psychologicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Praktykę psychoterapeutyczną prowadzę od 2016 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na oddziałach psychiatrycznych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie jak i w Instytucie Zdrowia Psychicznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, lękowymi (w tym obsesyjno-kompulsywnymi), zaburzeniami odżywiania i osobowości. Zajmuję się problemami w relacjach międzyludzkich, kryzysami emocjonalnymi i zawodowymi.

W swojej pracy kładę nacisk na mocne strony i umiejętności klienta, często nieuświadomione. Dostosowuje narzędzia i metody pracy indywidualnie. Dbam o komfort i odpowiednie tempo pracy zgodne z możliwościami oraz potrzebami danej osoby. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję również w języku angielskim.

APasternacka

Aleksandra Pasternacka

Psycholog, psychoterapeutka

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą osób dorosłych. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności psychologii sądowej i zagrożeń społecznych oraz psychologii organizacji, zarządzania i marketingu. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w poradni psychologicznej oraz podczas praktyk w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym.
W swojej pracy najbardziej zależy mi na zaufaniu pacjenta. Wiem, że jeśli relacja między pacjentem a psychoterapeutą oparta jest na szczerości i wzajemnym zaufaniu każdy problem, z którym zwraca się pacjent, jest do wypracowania.
Dbając o standardy pracy nieustająco podnoszę swoje kwalifikacje i korzystam z superwizji.

Pracuję również w języku angielskim.

Empathy House

Natalia Socha

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, socjoterapeutka, edukatorka seksualna

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła studium socjoterapii w tej samej szkole oraz kurs edukatora seksualnego w poradni Bliżej Siebie. Absolwentka resocjalizacji na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą w placówce wsparcia dziennego oraz podczas prowadzenia grup wsparcia dla pacjentów onkologicznych, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi konsultacje indywidualne dla dorosłych i młodzieży od lat 14 oraz konsultacje dla rodzin i par.

Empathy House

Maja Mańkowska

Psycholog

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalnością psychologii klinicznej. Doświadczenie w zawodzie zdobywała podczas różnych staży i praktyk a także szkoleń w obszarze klinicznym. Podejścia do pacjenta uczyła się pracując w pracowni psychologicznej Sensoria, wykonując badania psychologiczne oraz psychotesty. W celu rozwoju kompetencji uczestniczy w stażu w Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyńskim Ośrodku Stażowo – Terapeutycznym w obszarze interwencji kryzysowej. Prowadzi konsultacje psychologiczne z osobami od 18 roku życia, które zmagają się między innymi z lękiem, stresem, żałobą, kryzysem, problemami w relacjach, obniżonym nastrojem, poczuciem osamotnienia czy obniżoną samooceną. W pracy kieruje się szacunkiem, otwartością i pełną akceptacją a także działa zgodnie z etyką zawodu psychologa.

Empathy House

Monika Curyło

Psychoterapeuta

Posiadam uprawnienia nadane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu do prowadzenia terapii indywidualnej oraz pracy z grupami pod superwizją. Pracuję w nurcie Psychoterapii Zorientowanej na Proces. Jestem pedagogiem i coachem.

Psychologia zorientowana na proces jest dla mnie wielkim odkryciem i inspiracją. Zarówno jako skuteczna metoda psychoterapii jak i osobisty sposób przeżywania siebie i świata. W tym podejściu niezamierzone zdarzenia, które dzieją się w naszym życiu takie jak choroba, kłopoty w związku czy rodzinie, lęki, dziwne sny, uzależnienia, wypadki, synchroniczności czy konflikty wewnętrzne są źródłem informacji na temat kierunku naszego rozwoju. Nie traktujemy ich jako obce i wymagające eliminacji. Raczej otwieramy się na ich doświadczanie i czucie i w ten sposób czerpiemy mądrość i rozwiązania. Jako psychoterapeutka wspieram osoby dorosłe zmagające się m.in. z trudnościami ze zdrowiem, trudnościami w relacjach, depresją, wypaleniem zawodowym, obniżonym poczuciem własnej wartości, poczuciem zagubienia w życiu. Dodatkowo od lat towarzyszę ludziom w rozwoju w obszarze zawodowym. Wierzę, że każdy posiada wyjątkowe zasoby i talenty. Odkryte i świadomie wykorzystywane stają się mostami do zupełnie innego doświadczania nie tylko w sferze zawodowej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w biznesie, głównie w HR w organizacjach o różnej wielkości i profilu działania. Współpracowałam z organizacjami pozarządowymi przy realizacji różnorodnych projektów m.in. wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, aktywizacji osób bezrobotnych, integracji międzypokoleniowej, wsparcia dla kobiet w kryzysie. W ramach tej współpracy prowadziłam szkolenia, warsztaty, coaching, grupy wsparcia i grupy rozwoju. Odbyłam praktykę w Centrum Zdrowia Psychicznego w Bełchatowie.

Empathy House

Dorota Klimowicz

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem magistrem psychologii UG, podyplomowo asesorem HR SWPS Sopot, terapeutą gestalt i certyfikowanym psychoterapeutą w nurcie schematów, CBT, EFT, CFT, TSR, TPT, specjalizuję się w psychozach, nerwicach, depresjach, zaburzeniach osobowości m.in. typu borderline, zaburzeniach odżywiania, uzależnieniach, lękach, zespole lęku uogólnionego, PTSD, fobiach w tym szkolnych, społecznych, systemowej terapii rodzin, terapii par, problemach wychowawczych i edukacyjnych. Praktykowałam w szpitalu, szkołach, przedszkolu, ośrodkach terapii uzależnień, PCPR WIK, poradniach CBT dla dzieci i młodzieży, na wyższej uczelni jako nauczyciel akademicki, w projektach unijnych jako trener i doradca zawodowy.

SŁUPSK

Empathy House

Sandra Łabroszewicz

Psycholog

Dzięki dwóm dziedzinom jakim obrałam- pielęgniarstwo i psychologia, mogę realizować moje zainteresowania. Uważam, że podejście holistyczne umożliwi mi dokładne przyjrzenie się potrzebom drugiego człowieka. W swojej pracy stawiam na rozwój- czytanie i pogłębianie wiedzy to moja pasja. W pracy chcę przede wszystkim się rozwijać i podwyższać kwalifikacje. Ukończyłam studia psychologiczne na SWPS w Sopocie, oraz pielęgniarstwo w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

NOWY DWÓR GDAŃSKI

Empathy House

Natalia Sadowska-Mazur

Psycholożka, Interwentka kryzysowa

estem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz Terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w procesie kształcenia. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z Psychotraumatologii na Uniwersytecie WSB Merito, a także szkolenie Trenera TUS (Treningu Umiejętności Społecznych). Doświadczenie zdobywałam podczas licznych praktyk, stażów oraz w pracy zawodowej zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.

W podejściu TSR koncentruję się na realizacji celów klienta, który jest ekspertem od swojego życia, posiadającym niezbędne narzędzia do uporania się z problemem. Podczas sesji skupiam się na określeniu potrzeb, celów oraz poszukiwaniu metod ich realizacji, zamiast na opisie problemów, deficytów czy braków. Prowadzę konsultacje indywidualne zarówno dla osób dorosłych jak i młodzieży od 13 roku życia. Obszary które pomagam wspierać to m.in. sytuacje kryzysowe, traumatyczne wspomnienia, trudności emocjonalne, trudności w budowaniu i utrzymaniu relacji, chęć rozwoju osobistego. W moim gabinecie zapewnię Ci bezpieczne miejsce, w którym możesz swobodnie podzielić się swoją historią. Spotkasz się tu z empatią, zrozumieniem i wsparciem. Pomogę Ci przekuć swoje dotychczasowe doświadczenia w narzędzia do samopoznania i dalszego rozwoju osobistego.

W myśli założeń TSR i słów Steve de Shazer ,,Jeśli coś działa, rób tego więcej. Jeśli coś nie działa, rób coś innego. Jeśli coś się zepsuło, nie naprawiaj. Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste!’’.