Zespół

NASZ ZESPÓŁ

GDYNIA

Gdynia Czerwińska Empathy House Psycholog Psychoterapeuta

ALDONA CZERWIŃSKA

Psycholog, Psychoterapeutka w szkoleniu, Pedagog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS, magister pedagogiki resocjalizacyjnej w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, psychoterapeutka w szkoleniu. Ukończyła I stopień  dwuletni z psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej, I stopień dwuletni z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Aktualnie realizuje także studia podyplomowe na kierunku psychotraumatologia. W pracy psychoterapeutycznej integruje nurt humanistyczno – doświadczeniowy oraz poznawczo-behawioralny dostosowując je do potrzeb i możliwości klienta. Wykorzystuje także techniki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR 1 stopień), logoterapię – metodę ukierunkowaną na odkrywanie w życiu sensu  i wartości, elementy terapii schematów oraz Brainspotting (1 stopień) – metodę terapii neuro -doświadczeniowej, opierającą się na osiągnięciach neuronauki oraz na zdolności mózgu do samoregulacji, a która to polega na wykorzystaniu pola widzenia klienta do identyfikacji i przetwarzania źródeł szeroko pojętej traumy lub stresu emocjonalnego. Prowadzi psychoterapię krótkoterminową i długoterminową z osobami dorosłymi w zakresie: zaburzeń lękowych, obniżonego nastroju, depresji, występowania przewlekłego stresu, przewlekłych chorób, trudności w przeżywaniu kryzysów życiowych, trudności  w relacjach, trudności w rozumieniu, nazywaniu i adekwatnym wyrażaniu emocji, trudności w byciu asertywnym, w tym w konstruktywnym stawianiu granic i wyrażaniu swoich potrzeb, w zakresie pracy z niskim poczuciem własnej wartości. Wspiera poszukujących w życiu sensu, zmian i rozwoju.  W pomaganiu ważne jest dla niej zaufanie, życzliwość, szacunek i zrozumienie dla świata drugiej osoby. Wierzy, że doświadczenie bezpiecznej relacji psychoterapeutycznej pozwala na odkrycie tego kim rzeczywiście ktoś jest, uwalnia od ciężaru przeszłości i służy otwarciu na nowe.

Gdynia Ryciak Empathy House Psycholog Psychoterapeuta

PATRYCJA RYCIAK

Psycholog, seksuolog, psychotraumatolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Jestem absolwentką studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam szkolenie z zakresu psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu z psychoterapii w Instytucie Poznawczym – Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

 

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, które doświadczają obniżonego nastroju, stanów lękowych, zaburzeń psychosomatycznych, niskiego poczucia własnej wartości, problemów natury seksualnej, mierzą się z kryzysami życiowymi, trudnościami w relacjach, potrzebują zmian w swoim życiu.

Gdynia Socha Empathy House Psycholog Psychoterapeuta

NATALIA SOCHA

Psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji, socjoterapeutka, edukatorka seksualna

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła studium socjoterapii w tej samej szkole oraz kurs edukatora seksualnego w poradni Bliżej Siebie. Absolwentka resocjalizacji na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą w placówce wsparcia dziennego oraz podczas prowadzenia grup wsparcia dla pacjentów onkologicznych, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi konsultacje indywidualne dla dorosłych i młodzieży od lat 14 oraz konsultacje dla rodzin i par.

Gdynia Miłaszewicz Empathy House Psycholog Psychoterapeuta

BEATA MIŁASZEWICZ

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutką pracującą w nurcie systemowym z elementami terapii narracyjnej. Pracuję również w oparciu o Terapię Schematów.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych z Diagnozy Psychologicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Ukończyłam kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Praktykę psychoterapeutyczną prowadzę od 2016 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na oddziałach psychiatrycznych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie jak i w Instytucie Zdrowia Psychicznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, lękowymi (w tym obsesyjno-kompulsywnymi), zaburzeniami odżywiania i osobowości. Zajmuję się problemami w relacjach międzyludzkich, kryzysami emocjonalnymi i zawodowymi.

W swojej pracy kładę nacisk na mocne strony i umiejętności klienta, często nieuświadomione. Dostosowuje narzędzia i metody pracy indywidualnie. Dbam o komfort i odpowiednie tempo pracy zgodne z możliwościami oraz potrzebami danej osoby.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuje również w języku angielskim.

Gdynia Mańkowska Empathy House Psycholog Psychoterapeuta

MAJA MAŃKOWSKA

Psycholog
Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalnością psychologii klinicznej. Doświadczenie w zawodzie zdobywała podczas różnych staży i praktyk a także szkoleń w obszarze klinicznym.
Podejścia do pacjenta uczyła się pracując w pracowni psychologicznej Sensoria, wykonując badania psychologiczne oraz psychotesty.
W celu rozwoju kompetencji uczestniczy w stażu w Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyńskim Ośrodku Stażowo – Terapeutycznym w obszarze interwencji kryzysowej.
Prowadzi konsultacje psychologiczne z osobami od 18 roku życia, które zmagają się między innymi z lękiem, stresem, żałobą, kryzysem, problemami w relacjach, obniżonym nastrojem, poczuciem osamotnienia czy obniżoną samooceną.
W pracy kieruje się szacunkiem, otwartością i pełną akceptacją a także działa zgodnie z etyką zawodu psychologa
Gdynia Curyło Empathy House Psycholog Psychoterapeuta

MONIKA CURYŁO

Psychoterapeuta

Posiadam uprawnienia nadane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu do prowadzenia terapii indywidualnej oraz pracy z grupami pod superwizją. Pracuję w nurcie Psychoterapii Zorientowanej na Proces. Jestem pedagogiem i coachem.

Psychologia zorientowana na proces jest dla mnie wielkim odkryciem i inspiracją. Zarówno jako skuteczna metoda psychoterapii jak i osobisty sposób przeżywania siebie i świata. W tym podejściu niezamierzone zdarzenia, które dzieją się w naszym życiu takie jak choroba, kłopoty w związku czy rodzinie, lęki, dziwne sny, uzależnienia, wypadki, synchroniczności czy konflikty wewnętrzne są źródłem informacji na temat kierunku naszego rozwoju. Nie traktujemy ich jako obce i wymagające eliminacji. Raczej otwieramy się na ich doświadczanie i czucie i w ten sposób czerpiemy mądrość i rozwiązania. Jako psychoterapeutka wspieram osoby dorosłe zmagające się m.in. z trudnościami ze zdrowiem, trudnościami w relacjach, depresją, wypaleniem zawodowym, obniżonym poczuciem własnej wartości, poczuciem zagubienia w życiu. Dodatkowo od lat towarzyszę ludziom w rozwoju w obszarze zawodowym. Wierzę, że każdy posiada wyjątkowe zasoby i talenty. Odkryte i świadomie wykorzystywane stają się mostami do zupełnie innego doświadczania nie tylko w sferze zawodowej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w biznesie, głównie w HR w organizacjach o różnej wielkości i profilu działania. Współpracowałam z organizacjami pozarządowymi przy realizacji różnorodnych projektów m.in. wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, aktywizacji osób bezrobotnych, integracji międzypokoleniowej, wsparcia dla kobiet w kryzysie. W ramach tej współpracy prowadziłam szkolenia, warsztaty, coaching, grupy wsparcia i grupy rozwoju. Odbyłam praktykę w Centrum Zdrowia Psychicznego w Bełchatowie.

Gdynia Klimowicz Empathy House Psycholog Psychoterapeuta

DOROTA KLIMOWICZ

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem magistrem psychologii UG, podyplomowo asesorem HR SWPS Sopot, terapeutą gestalt i certyfikowanym psychoterapeutą w nurcie schematów, CBT, EFT, CFT, TSR, TPT, specjalizuję się w psychozach, nerwicach, depresjach, zaburzeniach osobowości m.in. typu borderline, zaburzeniach odżywiania, uzależnieniach, lękach, zespole lęku uogólnionego, PTSD, fobiach w tym szkolnych, społecznych, systemowej terapii rodzin, terapii par, problemach wychowawczych i edukacyjnych. Praktykowałam w szpitalu, szkołach, przedszkolu, ośrodkach terapii uzależnień, PCPR WIK, poradniach CBT dla dzieci i młodzieży, na wyższej uczelni jako nauczyciel akademicki, w projektach unijnych jako trener i doradca zawodowy.

Gdynia Rudzińska Empathy House Psycholog Psychoterapeuta

ALICJA RUDZIŃSKA

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam specjalność rodzinną, tym samym uzyskując tytuł magistra psychologii. 

Jestem w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Poszerzam swoją wiedzę oraz zdobywam doświadczenie udzielając konsultacji psychologicznych oraz prowadząc terapię psychologiczną. 

Ukończyłam szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), szkolenie na temat komunikacji z osobami ze spektrum autyzmu, szkolenie z rozwoju emocjonalnego dzieci, a także z pracy z małoletnimi z podejrzeniem wykorzystania seksualnego oraz z interwencji kryzysowej. 

Odbyłam kurs ze wsparcia psychoterapeutycznego dla osób po doświadczeniu traumy pod opieką prowadzących ze Stowarzyszenia NEST oraz staż psychoterapeutyczny w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym w Lublinie w nurcie psychodynamicznym. 

Stale poszerzam wiedzę, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji i działam zgodnie z kodeksem etyki zawodowej. 

Lubię kontakt z drugim człowiekiem, a w pracy z nim cenię sobie szczerość, otwartość oraz zaangażowanie w relacje. Wierzę, że dzięki komunikacji można rozwinąć swoje kompetencje, umiejętności oraz nauczyć się radzić sobie z problemami. 

Pracuję z osobami od 18 roku życia, które: 

  • przeżywają kryzys psychologiczny (problemy w związku, relacjach; utrata pracy, strata bliskiej osoby) 
  • nie radzą sobie ze stresem 
  • mają trudności emocjonalne (obniżony nastrój, lęk, wahania nastroju, tłumienie emocji)
  • doświadczają problemów w relacjach 
  • cierpią z powodu obniżonego poczucia własnej wartości, nie akceptują siebie 
  • chcą rozwinąć się w jakimś obszarze swojego życia. 

SŁUPSK

Słupsk Łabroszewicz Empathy House Psycholog Psychoterapeuta

SANDRA ŁABROSZEWICZ

Psycholog

Dzięki dwóm dziedzinom jakim obrałam- pielęgniarstwo i psychologia, mogę realizować moje zainteresowania. Uważam, że podejście holistyczne umożliwi mi dokładne przyjrzenie się potrzebom drugiego człowieka. W swojej pracy stawiam na rozwój- czytanie i pogłębianie wiedzy to moja pasja. W pracy chcę przede wszystkim się rozwijać i podwyższać kwalifikacje. Ukończyłam studia psychologiczne na SWPS w Sopocie, oraz pielęgniarstwo w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Słupsk Borowiec Empathy House Psychodietetyk Dietetyk

IZABELA BOROWIEC

Psychodietetyczka, Dietetyczka

Jestem certyfikowaną dietetyczką i psychodietetyczką. Aktualnie poszerzam wiedzę na studiach magisterskich na kierunku Dietetyka w Łodzi.

Pracuję z osobami, dla których odżywianie stało się problematyczne. Pomagam wyjść z miejsca, w którym życie kręci się wokół jedzenia, a niższa cyferka na wadze stanowi najwyższą wartość. 

Promuję luz i elastyczne podejście. Uważam, że zdrowe odżywianie powinno wspierać Cię w codziennych wyzwaniach, a nie przeszkadzać. 

PIOTR RUTKIEWICZ

Specjalista psychoterapii i terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, Socjolog, Doradca zawodowy

Magister socjologii w zakresie relacji międzyludzkich, specjalista psychoterapii i terapii uzależnień. Absolwent psychologii doradztwa zawodowego, trener i specjalista rynku pracy. Jestem w trakcie certyfikacji na specjalistę psychoterapii i terapii uzależnień w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Podmiotem edukacyjnym realizującym szkolenie  certyfikacyjne jest Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.

Doświadczenie jako terapeuta uzależnień zdobywałem w Stowarzyszeniu MONAR w Słupsku. Także w Słupsku jako specjalista psychoterapii i terapii uzależnień współpracuję z NPZOZ – Centrum Psychiatrii SON. Współpracowałem także jako specjalista psychoterapii uzależnień z NZOZ Ośrodkiem Terapii Uzależnień Terapia -24 w Jastrzębiej Górze. W Ośrodku prowadziłem terapię indywidualną oraz terapię grupową.

Zapraszam osoby zainteresowane terapią indywidualną i poszukiwaniem rozwiązań dla swoich życiowych trudności czy problemów. Zajmuję się pracą z osobami borykającymi się z problemami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych (takich jak alkohol, leki, narkotyki), a także problemami z kontrolą zachowań i czynnościami behawioralnymi (hazard, uzależnienie od internetu czy zakupów). Zajmuję się również wspieraniem osób borykających się z zaburzeniami lękowymi, trudnościami w relacjach, poczuciem bezsensu życia, przemocą oraz wypaleniem zawodowym.

W swojej pracy opieram się głównie na nurtach: humanistycznym na przemian z behawioralno – poznawczym a ostatnio także na nurcie logoterapii (poczucie sensu życia, wartości i cele w życiu człowieka). Dla mnie najważniejszy jest pacjent oraz jego dobro, a także wsparcie w radzeniu sobie z problemami i trudnościami życia. Terapię opieram w dialogu na linii pacjent – terapeuta. W swojej pracy stosuję metodę poznania siebie, swojego problemu, diagnozę i wspólną pracę opartą na wzajemnym zaufaniu i dialogu.

NOWY DWÓR GDAŃSKI

Nowy Dwór Malinowska Empathy House Psycholog Psychoterapeuta

EMILIA MALINOWSKA

Psycholog, seksuolog

Ukończyłam studia magisterskie z Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalnością z psychoseksuologii. Prowadzę konsultacje indywidualne młodzieży od lat 12 oraz osób dorosłych.

Zapraszam do kontaktu osoby, które mierzą się z obniżonym nastrojem, nadmiernym stresem, lękami, obniżoną samooceną, trudnościami w relacjach, kryzysem, żałobą, problemami ze snem, problemami w komunikacji, uzależnieniami, problemami z tożsamością płciową czy związanymi z orientacją seksualną.

Praktykę prowadzę zgodnie ze standardami etyki zawodu Psychologa, w której zawiera się także pełna inkluzywność, indywidualne podejście oraz stawianie dobra klienta na pierwszym miejscu. Dzięki mojej edukacji uzyskałam narzędzia potrzebne do przeprowadzenia wstępnej oceny i diagnozy, psychoedukacji, psychoterapii czy zaplanowania ścieżki i możliwości dalszej pracy z terapeutami, lekarzami, seksuologami.

NATALIA SADOWSKA - MAZUR

Psycholożka, Interwentka kryzysowa

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz Terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w procesie kształcenia. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z Psychotraumatologii na Uniwersytecie WSB Merito, a także szkolenie Trenera TUS (Treningu Umiejętności Społecznych). Doświadczenie zdobywałam podczas licznych praktyk, stażów oraz w pracy zawodowej zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.

W podejściu TSR koncentruję się na realizacji celów klienta, który jest ekspertem od swojego życia, posiadającym niezbędne narzędzia do uporania się z problemem. Podczas sesji skupiam się na określeniu potrzeb, celów oraz poszukiwaniu metod ich realizacji, zamiast na opisie problemów, deficytów czy braków.

Prowadzę konsultacje indywidualne zarówno dla osób dorosłych jak i młodzieży od 13 roku życia. Obszary które pomagam wspierać to m.in. sytuacje kryzysowe, traumatyczne wspomnienia, trudności emocjonalne, trudności w budowaniu i utrzymaniu relacji, chęć rozwoju osobistego.

W moim gabinecie zapewnię Ci bezpieczne miejsce, w którym możesz swobodnie podzielić się swoją historią. Spotkasz się tu z empatią, zrozumieniem i wsparciem. Pomogę Ci przekuć swoje dotychczasowe doświadczenia w narzędzia do samopoznania i dalszego rozwoju osobistego.

W myśli założeń TSR i słów Steve de Shazer ,,Jeśli coś działa, rób tego więcej. Jeśli coś nie działa, rób coś innego. Jeśli coś się zepsuło, nie naprawiaj. Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste!’’.